CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH HOÀN CẦU

Địa chỉ: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0945.099.900 – 0975.988.898

Email: thachtcnh@gmail.com
website: www.datxanhhoancau.com.vn